#chceteBIM?

Jako BIM a DIGITALIZACE specialista Vám nabízím své zkušenosti z oblasti evidence a přípravy, realizace i facility managementu projektu velikosti dálnice či obyčejného rodinného domu. Díky mnohaleté zkušenosti s BIM tak dokáži najít nejvýhodnější řešení digitalizace pro každou organizaci. Ať už jste velká či malá firma, projektant, zhotovitel nebo třeba stavební škola. Stačí se mě jen zeptat.

(rm)

BIM KONZULTANT A LEKTOR


„Tématu BIM se věnuji jako konzultant a především jako lektor. Předám Vám své dosavadní zkušenosti a dokáži vše názorně vysvětlit na příkladech z praxe, aby BIM a jeho přínosy pochopil i úplný laik.“


BIM je hra. Hra s informacemi. Ne o ně!

Komplexní konzultační služby a lektorská činnost k BIM tématice

Klíčem k úspěšnému projektu je jednotná informační databáze uchovaná ideálně v modelu stavby. Nevíte, co si pod tím představit? Nebo si nejste něčím při zadávání BIM projektu jisti? Nechce, aby byl pro Vás BIM jen zbytečnou investicí bez reálného využití? Nemáte dostatek informací ohledně BIM? Nebo se chcete na cokoli zeptat?

 • základní školení CO JE BIM?
 • konzultační činnost k metodě BIM
 • BIMDOSH – kurz pro zaměstnance stavebních škol vč. spolupráce při nastavení vzdělávacích programů
 • firemní školení na míru

TVORBA BIM DOKUMENTŮ

(EIR I BEP I BIM PROTOKOL)


Ode mě nedostanete jen vyplněnou šablonu z internetu na kusu papíru. Optimalizuji vše dle Vašeho projektu a vysvětlím Vám, k čemu takové dokumenty potřebujete a proč je pro Váš projekt výhodné je mít!


Sada BIM dokumentů pro každou životní fázi projektu je nezbytný základ.

EIR
Požadavky zadavatele na projekt

Dokument EIR určuje, co zadavatel (Objednatel) od projektu požaduje, aby bylo dodáno projektovým týmem (Zhotovitelem). Identifikuje, co Objednatel očekává, že bude dodáno, včetně odpovědnosti, časových harmonogramů, formátu a úrovně podrobnosti dodaných dat a informací. Zahrnuje také další specifikace na projekt a postupy, které mají být přijaty a použity (například využití určeného CDE, aplikování pracovních postupů Workflow apod.), či jakákoli další případná omezení daného projektu. Tento dokument by měl být součástí zadávací dokumentace při výběru Zhotovitele.

 • včetně zpracování podpůrných dokumentů OIR, AIR, PIR, BASIR
 • podpůrné dokumenty pomáhají definovat, popřípadě zpřesňovat dokument EIR
 • většinou jsou pro každý projekt stejné
 • vycházejí z vnitřních předpisů a nařízení použitých v organizaci Objednatele, které je nutné respektovat

BEP
Plán realizace projektu

Dokument BEP je standardně rozdělen do výstupu před a po uzavření smlouvy se Zhotovitelem (preBEP a postBEP). Tento přístup je vhodný u min BIM Level 2, který počítá s využitím informačního modelu (3D). Definuje, jak bude projekt v konkrétní fázi prováděn a vztahuje se přímo k dokumentu EIR, ze kterého vychází. Mimo jiné obsahuje i definici odpovědných osob, popis jejich rolí, popřípadě popisuje pracovní procesy a odpovědnosti z nich vyplývající. Stává se tedy „kuchařkou“ pro předávání informačního modelu včetně všech navazujících dokumentů (PDF, Excel, Word, JPG). Pro každou etapu je vytvářen samostatný dokument BEP.

 • přímo navazuje a vychází z dokumentu EIR
 • jasně definuje práva a povinnosti jednotlivých rolí projektu
 • pomáhá definovat CDE prostředí Objednatele
 • umožňuje aplikovat schvalovací a pracovní postupy WORKFLOW
 • verzovatelný po celou dobu realizace projektu

BIM PROTOKOL
Požadavky na projektování

Dokument BIM PROTOKOL zajišťujíce technickou správnost modelů, požadavky na vzájemnou komunikaci mezi účastníky projektu a naplněnost modelu pro zadavatele do provozní fáze životního cyklu projektu (stavby). Součástí je zejména specifikace datové struktury, kde jsou jednotlivé části/komponenty stavby vyjádřeny parametry specifikující jejich požadované vlastnosti v určitých fázích projektu dle jejich potřeby.

 • přímo vychází z dokumentu EIR
 • jasně definuje práva a povinnosti jednotlivých BIM Manažerů projektu
 • zajišťuje technickou správnost modelů a definuje jejich podrobnost
 • určuje datový model použitý na projektu
 • pomáhá definovat CDE prostředí Objednatele
 • umožňuje aplikovat schvalovací a pracovní postupy WORKFLOW
 • verzovatelný po celou dobu realizace projektu
 • měl by být součástí dokumentu BEP

CDE KOORDINÁTOR


BIM je i využití Společného datového prostředí (CDE). Pomohu Vám mít veškeré dokumenty a data na jednom místě. Budete tak moct svůj projekt spravovat a řídit v každém okamžiku z jakéhokoli místa.


Společné datové prostředí (CDE) je základním stavebním kamenem pro předávání všech informací a dat projektu.

Koordinátor společného datového prostředí

Využitím Společného datového prostředí máte možnost získat veškerá data a informace ze všech svých projektů. Budete je mít na jednom místě, úhledně strukturované do Vámi zvolené podoby. Osoba CDE KOORDINÁTORA zajistí veškeré potřebné náležitosti. Bude jednat se Zhotoviteli, nastavovat pravidla spolupráce uvnitř CDE, zastřešovat školení pro lepší a efektivnější fungování projektového týmu. Díky tomu Vám bude šetřit čas i náklady.

 • průběžně aktualizuje dokumentu BEP pro CDE
 • jednání s účastníky realizace projektu
 • zpracování průběžných výstupů pro Objednatele (podle požadavků)
 • koordinace a zpracování pracovních postupů, schvalovacích procesů (Workflow) při zajištění a správě dat
 • identifikace a přidělení rolí pro jednotlivé participanty projektu
 • nastavení práv pro jednotlivé role projektu
 • koordinace školení (podle potřeby a požadavků)
 • studium a zatřídění podkladů
 • správa DMS modulu
 • digitalizace tištěných dokumentů
 • nahrání digitalizovaných dokumentů
 • asistence při výběru složek DMS modulu
 • pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů (ZP, FA, ZBV, HMG) a nahrání do systému
 • pravidelné zajištění přenosu dat z CDE do systému Objednatele

BIM KOORDINÁTOR


„Chcete realizovat projekt v BIM? BIM Koordinátor je Vaše odpovědná osoba za informační model. Pomůžu Vašemu projektu se vším podstatným, bez čeho by byl BIM jen zbytečným nákladem navíc.“


Díky metodě BIM budete mít Váš projekt plně pod kontrolou online.

Koordinátor projektu s informačním (3D) modelem

BIM koordinátor – Váš člověk při realizování BIM projektu. Odpovědná osoba za aktualizaci dokumentů (EIR I BEP I BP) po celou dobu projektu. Zná tak Váš projekt lépe, než kdokoli jiný. Jeho hlavní náplní je zejména koordinovat činnost a termíny jednotlivých BIM Manažerů Zhotovitelů. Pokud termíny nedopovídají nastaveným pravidlům dle TIDP a MIDP, zahrnuté souhrnně v postBEP, poté eskaluje na vedoucí projektu. Pomáhá tak udržovat informační model Vašeho projektu stále aktuální. Tím šetří podstatnou část vícenákladů i času na změny.

 • naplnění požadavků dokumentu EIR
 • jednání s účastníky realizace projektu
 • naplnění požadavků dokumentu preBEP
 • zajištění, případné zprostředkování dokumentů Zhotovitele TIDP a MIDP
 • průběžná aktualizace dokumentu postBEP (BEP)
 • koordinace a jednání s BIM Manažery jednotlivých Zhotovitelů
 • zpracování průběžných výstupů pro Objednatele (podle požadavků)
 • koordinace a zpracování pracovních postupů, schvalovacích procesů (Workflow) při zajištění a správě dat
 • identifikace a přidělení rolí pro jednotlivé participanty projektu
 • koordinace školení (podle potřeby a požadavků)
 • studium a zatřídění podkladů

OSTATNÍ KONZULTAČNÍ ČINNOST


„Zkušenosti od roku 2014 se zpracováním veřejných zakázek dle ZZVZ, znalost metodik SFDI, ale i pomoc příjemcům dotací z fondů EU s elektronickou evidencí a kategorizací uznatelných položek projektu nebo ostatní činností při přípravě a realizaci liniových či pozemních staveb, včetně elektronických rozpočtů, kontroly správnosti dat, příprava a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele, až po kontrolu elektronické fakturace se skutečností. To i mnoho jiného Vám umím nabídnout.“


+

Pokud Vám nedokáži poradit, doporučím kam a na koho se můžete obrátit.

(rm)

#chceteBIM?