„Přemýšlejte jinak a pak znovu.“
Steve Jobs


Pomáhám vytvářet a využívat smysluplné procesy v profesním i osobním životě.
.

BIM A DIGITALIZACE

Konzultační služby v českém stavebnictví, BIM a DIGITALIZACE specialista. Pomáhám s realizací Vašich projektů.

LEKTOR

Jako lektor současně tvrdých a měkkých dovedností využívám své zkušenosti získané každodenní prací a komunikací s lidmi.

BLOG

Slovo psané zaměřené na nejrůznější témata, která mě zajímají nebo ovlivňují můj profesní či osobní život. Lehce nezávazně

BIM A DIGITALIZACE SPECIALISTA

TVORBA DOKUMENTŮ (EIR I BEP I BP)

Zpracuji Vám a případně budu průběžně aktualizovat všechny dokumenty, nezbytné pro úspěšné zadání projektu v BIM i jeho zdárnou realizaci v každé fázi projektu. 

SPRÁVCE CDE

Zajišťuji komplexní správu společného datového prostředí pro maximálně efektivní využití Vámi zvoleného CDE . Pomohu Vám udržet veškerá data projektu na jednom místě.

BIM KONZULTACE

Nevíte, co si pod BIM představit? Neznáte přínosy informačního modelu a nevíte jaké bude jeho budoucí využití? Nemáte dostatek informací pro realizaci BIM? S tím vším Vám rád poradím.

BIM KOORDINÁTOR

Budete realizovat BIM projekt, včetně informačního modelu (3D)? Nejste si jisti všemi aspekty, které požadujete a očekáváte? Koordinuji za Vás činnost BIM manažerů všech zhotovitelů!

LEKTOR

Nedílnou součástí úspěšného zavadení a realizování projektu v BIM je znalost přínosů a dostupných nástrojů. Nabízím  školení, přednášky a workshopy (nejen) na téma BIM a digitalizace.

OSTATNÍ ČINNOSTI

Nabízím své zkušenosti z oblasti evidence, přípravy a realizace projektů velikosti dálnic z EU fondů po stavbu bytového domu. Pokud Vám neporadím, doporučím, na koho se obrátit.

Kdo se mnou spolupracuje?

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Proconom
EKO Broumovsko
^ LIBEREC
Proconom
 zkušenosti od roku 2014

Stovky proškolených hodin a klientů desítky příspěvků na konferencích a workshopech či odborné články

Školení mě baví! Pro pocit, že si klient odnáší něco, ať je to cokoli, co mu může v každodenním životě pomoct.

Ve svých přednáškách a příspěvcích ukazuji, že změna přístupu může být každému užitečná. Vyjetí z hlubokých kolejí zvyklostí je sice náročné, ale výsledek vždy stojí za to.

VÍC LEKTOR
MOJE MOTTO?

„Naděje není jistota, že něco dobře dopadne,  ale víra, že to má smysl,  bez ohledu na výsledek.“